• Close ×
 • Duurzaamheid

  dilmah

  Duurzame relatie

  Dilmah heeft zijn succes te danken aan de kwaliteit van Ceylonthee. Ons bedrijf is dan ook gegrondvest op een duurzame relatie met het land en de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. We hebben een veelomvattend en innovatief plan opgesteld om onze impact op de planeet zo laag mogelijk te houden, respect voor het milieu te cultiveren en ons van haar bescherming te verzekeren door het stimuleren van een harmonieus samenleven van mens en natuur. We geloven dat natuurbehoud uiteindelijk over mensen en de toekomst van de mensheid gaat. Inspanningen op gebied van natuurbehoud hebben geleid tot menselijk welzijn en het terugdringen van armoede.

  * We streven ernaar onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de hoogste standaard van zakelijke ‘best practices’ en met alle lokale en internationale voorschriften en conventies die op ons bedrijf van toepassing zijn.

  * We zullen de kwaliteit en de impact op het milieu van onze activiteiten, diensten en producten blijven analyseren en monitoren, waarbij we ernaar streven om daarbij onze leveranciers en klanten te betrekken, voor zover dat relevant en mogelijk is.

  * We streven naar transparantie en open communicatie over onze activiteiten op gebied van milieu en sociale dienstverlening.

  * We streven ernaar een veilige, betrouwbare en niet-discriminerende werkomgeving te bieden aan onze werknemers, wiens rechten volledig zijn gewaarborgd en die gelijke kansen hebben om zichzelf volledig te ontplooien.

  * We stimuleren goede verhoudingen met alle leefgemeenschappen waar we deel van uitmaken en we leggen ons erop toe hun levenskwaliteit en kansen te vergroten, met respect voor hun cultuur, manier van leven en achtergrond.

  Dit zijn verschillende concepten waarmee de MJF Foundation en Dilmah Conservation zich onder andere mee bezig houden:

   

  Bescherming van ecosystemen Bescherming van landdieren Bescherming van zeedieren Ondersteuning cultuur & inheemse gemeenschappen
  Mainstreaming-sustanability1 Terrestrial Marine-Conservation Supporting
  Herstel van ecosystemen Natuuronderwijs & bewustwording Ontdekken van nieuwe soorten Gebruik van natuurlijke energiebronnen
  Ecosystem Environmental-Education1 Novel-Species Zonne-energie

   

  ONTDEK ONS THEE AANBOD